SMEAR - screening for livmoderhalskræft

Hos Danfert & Stork fertilitetsklinik ønsker vi, at du bliver screenet med en celleprøve fra din livmoderhals (SMEAR), før du starter en behandling. Dette gøres for at sikre, at du ikke undervejs i processen står over for udfordringer, som kunne have været undgået. Formålet med en celleprøve fra livmoderhalsen er nemlig at diagnosticere forstadier (celleforandringer) til livmoderhalskræft, så man kan behandle evt. celleforandringer og dermed forebygge, at der dannes livmoderhalskræft.

Da forstadier til livmoderhalskræft som regel ikke giver nogen symptomer, opdages de først, når der tages en SMEAR – celleprøve fra livmoderhalsen. Der findes flere grader af unormale celler, og dét at have celleforandringer betyder ikke det samme som at have livmoderhalskræft.

Sådan foregår en SMEAR-undersøgelse

SMEAR tages ved en almindelig gynækologisk undersøgelse, hvor celleprøven fra livmoderhalsen tages med en lille blød børste. Det gør ikke ondt at få taget en celleprøve, men det kan være mindre behageligt. SMEAR-prøven sendes efterfølgende til videre undersøgelse for unormale celler. Normalt får man svar på undersøgelsen efter et par uger. Hvis celleprøven viser, at du har unormale celler eller lette celleforandringer, er det langt fra sikkert, at du har brug for behandling. I disse tilfælde vil du blive anbefalet en ny kontrol, hvorefter der tages stilling til det videre forløb.

Vi understreger, at celleforandringer, som kan ses ved en SMEAR-undersøgelse, på ingen måde er ensbetydende med livmoderhalskræft, men de skal altid udredes nærmere.

Scroll to Top