FAQ til lægen

Første skridt

Vi starter altid med en journalsamtale, hvor vi gennemgår allerede foretagne undersøgelser og eventuelle tidligere behandlinger. Forud for besøget skal kunden have udfyldt den elektroniske journal, som ligger på vores hjemmeside. Vi foretager gynækologisk ultralydsscanning. Hvis vi skønner at der skal suppleres med yderligere undersøgelser, gør vi det så vidt muligt i forbindelse med samtalen. Behandlingstyper og muligheder gennemgås.

Vi lægger altid en helt individuel plan, som tager højde for alder, tidligere forsøg, prøveresultater samt kundens ønske. Det er meget vigtigt for os, at kunden er i centrum og bliver vejledt bedst muligt og ærligt.

Donorsæd

Det er forskelligt fra sædbank til sædbank hvordan de definerer de forskellige donortyper, men her på klinikken har vi følgende benævnelser:

ID-release donor – dækker over åben donor, kontaktbar donor afhængig af sædbank

No ID-release donor – dækker over anonym, ikke kontaktbar donor afhængig af sædbank

Kendt donor: En ”kendt” sæddonor er en donor, som kvinden/parret selv kender og som har accepteret at donere sæd til kvinden, selv om kvinden og donor ikke er gift eller danner par.

Loven kræver en helt særlig udredning af ’kendt’ donor, som skal sikre udredning for smitsomme sygdomme samt arvelige sygdomme.

Behandling kan ikke foregå med frisk sæd, da loven kræver nedfrysning ti ler er svar på smittemarkører inkl. NAT test.

Reagensglasbehandling

Reagensglasbehandling anvendes som primær behandling, hvis det efter udredning er åbenlyst, at chancerne for at opnå graviditet ved ’hjemmearbejde’ eller insemination er dårlige. Det kan være på grund af lukkede æggeledere, svært nedsat sædkvalitet eller høj alder hos kvinden.

Reagensglasbehandling anvendes også, hvis der ikke er opnået graviditet efter 3-6 inseminationsbehandlinger (afhængig af årsagen til infertilitet).

Der kan stimuleres i en kort protokol (stimulation med FSH fra cyklusdag 3) eller en lang protokol (nedregulering med GnRH-agonist fra cyklusdag 21 i 2 uger og herefter stimulering med FSH)

IVF (uden mikroinsemination) anvendes, når sædprøvens kvalitet skønnes egnet til at befrugte æggene.

ICSI (mikroinsemination) anvendes ved svært nedsat sædkvalitet, hvor sædcellerne erfaringsmæssigt ikke direkte kan befrugte æggene. Denne metode anvendes også ved ægdonation.

Ægdonation

Anvendes, hvis kvindens egne æg ikke er egnede til at opnå graviditet (flere mislykkede IVF behandlinger) eller anden sygdom eller arvelige sygdomme hos kvinden.

Dobbelt-donation

I denne behandling anvendes både donoræg og donorsæd og kan benyttes af både par og enlige kvinder. Den ene donor skal være åben og der skal være en medicinsk årsag. Det kan altså ikke anvendes til lesbiske, som ønsker at bære hinandens barn.

Ægudtagning

Foretages ambulant i lokalbedøvelse. Selve ægudtagningen varer normalt 10-15 minutter og er praktisk taget smertefri, da kvinden får injektion af hurtigtvirkende morfinlignende præparat under proceduren.

I laboratoriet

IUI: Sædprøven afleveres om morgenen. Sædcellerne oprenses ved gradientcentrifugering og gøres klar til inseminationen. Føres op i livmoderen med et lille kateter.

IVF: 100.000-150.000 sædceller tilsættes til hvert ubefrugtet æg, opbevares herefter i inkubator med nøje reguleret indhold af temperatur, CO2, O2 og luftfugtighed.

ICSI: En enkelt sædcelle injiceres i hver ubefrugtet æg. Herefter opbevares de befrugtede æg ligeledes i inkubator.

Transferering/ægoplægning

Foregår oftest på dag 5 (blastocyst) efter ægudtagningen. Som udgangspunkt anbefales oplægning af én blastocyst.

Graviditetschancer

IUI: Graviditetschancen ved insemination er ca. 18-20%, når kvinden er under 40. Er kvinden over 40 år, er graviditetschancen ca. 10-14% pr. behandling.

IVF/ICSI: Graviditetschancen ved reagensglasbehandling afhænger af kvindens alder, antallet af oplagte æg og hvor lang tid, æggene er dyrket. Her finder du vores resultater for IUI og IVF/ICSI.

Hvilke prøver anbefaler vi

Kvinden: samt TSH, TPO og AMH Analyse for viraerne; HIV 1+2, Anti-HBc, HBsAg, Anti-HCV (fra et isocertificeret laboratorie; ISO certificering 15189 el. 17025).

  • Celleprøve fra livmoderhalsen
  • Podning for chlamydia (ikke hjemmestest)
  • Rubella immunitet
  • Ultralydsscanning af livmoder og æggestokke med AFC (antral follicle count)

Hvis du tidligere har været i fertilitetsbehandling, vil vi gerne have en kopi af dine gamle journaler.

Har du en mandlig partner, anbefaler vi en sædanalyse før samtalen. Denne kan foretages på klinikken. Herudover skal der være en analyse for viraerne; HIV 1+2, Anti-HBc, HBsAg, Anti-HCV (fra et isocertificeret laboratorie; ISO certificering 15189 el. 17025). Blodprøverne kan tages på klinikken eller via egen læge.

MRSA (Methicillin Resistente Staphylococcus Aureus)

For at kunne behandle dig, hvis du tidligere har testet positiv for MRSA, skal du kunne fremvise mindst 3 hold negative MRSA-podninger efter afsluttet behandling mod MRSA. Den sidste podning skal være taget mindst 6 måneder efter afsluttet behandling.

Hvis du inden for de sidste 6 måneder har været i kontakt med en MRSA-positiv person eller har modtaget behandling på et hospital eller en klinik uden for Norden, vil smitterisikoen og mulighed for behandling blive vurderet af klinikkens læger.

Før samtalen vil vi bede jer om at udfylde en elektronisk journal.

Vores danske klienter kan få foretaget prøverne her på klinikken. Til udenlandske klienter ønsker vi svar på prøverne før behandling.

Scroll to Top