Intracytoplasmatisk sædcelleinjektion (ICSI)

ICSI – eller Intra Cytoplasmatisk Sperm Injektion – kaldes på dansk også for mikroinsemination. Det er en avanceret form for IVF-behandling, som blandt andet anvendes, hvis sædkvaliteten er svært nedsat, eller der har været meget få befrugtede æg i tidligere behandlinger med almindelig IVF.

En mikroinsemination foregår ved, at kvinden får udtaget sine æg, hvorefter de hver især befrugtes med en enkelt udvalgt sædcelle under mikroskop. Efter injektionen placeres æggene i en såkaldt inkubator, hvor de får lov til at udvikle sig, og to dage senere kan man i laboratoriet se, om der er befrugtede og delte æg. Er der det, kan der oplægges et befrugtet blastocyst i livmoderen, som forhåbentlig kan udvikle sig til en graviditet.

Det er den enkelte sædcelleinjektion, der får ICSI-metoden til at adskille sig fra traditionel IVF-behandling, hvor der tilsættes flere tusinde sædceller til hvert æg.

Hvornår benyttes mikroinsemination?

ICSI-metoden har været anvendt siden 1992, og den tages som udgangspunkt i brug, hvis:

  • mandens sædkvalitet er meget nedsat (hvis der er få levende sædceller og/eller mobile sædceller)
  • sæden er taget ud af testiklerne (TESA)
  • meget få eller ingen æg er blevet befrugtet ved tidligere IVF-behandlinger.

Nyt oprensningssystem af sæd kan øge chancen for graviditet

Som den eneste klinik i Danmark tilbyder TFP Stork Fertility MACS ARTS, der er et oprensningssystem, som anvendes til at fjerne sædceller med skadet DNA.

Den genetiske kvalitet af sæd er en af de faktorer, der spiller ind på en vellykket graviditet, men sædceller kan i nogle tilfælde have en såkaldt DNA-fragmentering – altså en fejl i DNA-kæden – der betyder, at de ikke kan føre til graviditet.

DNA-fragmentering er en stor udfordring i fertilitetsbehandling, som man forsøger at behandle med livsstilsændringer, rygestop, vægttab, motion, vitamin- og mineraltilskud og lignende. Det er dog en langsommelig proces, hvor der går 4-6 måneder, før der er mulighed for en forbedret sædkvalitet, og det sætter derfor fertilitetsbehandlingen på pause for mange par såvel som singler.

Hos TFP Stork Fertility kan vi anvende MACS ART Annexin V Microbeads-systemet til at fjerne de sædceller, der har en høj andel af fragmenteret DNA (forhøjet DFI index), samt de sædceller der er på vej i apoptose – altså celledød. Metoden anvendes umiddelbart før befrugtning af kvindens æg, og studier har vist en øget graviditetsrate på 3-5% ved IVF-behandling og op til 15% ved ICSI-behandling.

Metoden anvendes primært til personer, der har været igennem et længere fertilitetsforløb med flere behandlinger uden graviditet.

Overblik: Sådan foregår en ICSI-behandling

1. Kvinden får hormonbehandling

Ved både ICSI- og IVF-behandling er det vigtigt at have flere modne æg at arbejde med. Kvinden får derfor hormonbehandling for at modne flere æg på samme tid.

2. Kvinden får lavet en ægudtagning

Når æggene er modne, skal de tages ud. Det er et indgreb, der tager ca. 20 min., hvor æggene bliver taget ud ved hjælp af ultralyd og en fin kanyle, som føres ind i æggestokken. Umiddelbart efter ægudtagningen bliver æggene bragt til laboratoriet, hvor de gøres klar til brug.

3. Manden afleverer en sædprøve

Omkring samme tid som ægudtagningen finder sted, skal manden aflevere en sædprøve. Sædcellerne bliver herefter sendt til oprensning i laboratoriet for at opnå så mange sædceller af god kvalitet som muligt.

Er der tale om donorsæd, vil dette blive tøet op i stedet.

4. Befrugtning og dyrkning af æg i IVF-laboratoriet

I laboratoriet udvælges de bedste sædceller, som indføres enkeltvis i hvert sit æg. Dette foregår under et mikroskop med en glaskanyle.

Efter befrugtningen placeres æggene i en inkubator – en form for varmekasse eller rugekasse – og allerede dagen efter kan laboratoriet se, hvor mange af æggene der er blevet befrugtet. Æggene ligger i inkubatoren i op til 5-6 dage, hvor den videre udvikling af embryonet følges tæt.

5. Oplægning af befrugtede æg

Det sidste skridt i ICSI-behandlingen er oplægningen af det befrugtede æg i livmoderen. Vi lægger som udgangspunkt kun ét befrugtet æg op ad gangen for at mindske risikoen for flerfoldsgraviditet.

Oplægningen tager kun få minutter, og det befrugtede æg skal herefter sætte sig fast i livmoderslimhinden og videreudvikles derfra. Efter ca. 14 dage kan kvinden tage en graviditetstest.

Er der risici ved mikroinsemination?

Som ved alle andre former for indgreb kan der være risici forbundet med en ICSI-behandling, og en læge vil gennemgå dem alle ved en personlig samtale, inden vi går i gang med et behandlingsforløb.

Nogle kvinder reagerer fx kraftigere end forventet på hormonbehandling og danner derfor mange ægblærer. Symptomerne herpå er blandt andet oppustet mave og smerter samt let kvalme og åndenød – alle symptomer bør dog forsvinde i løbet af nogle dage.

Ved ægudtagning er der risiko for, at der uforvarende kan ske en beskadigelse af organer, eller at der kan opstå blødning. Derudover er der efter ægudtagning risiko for infektion, som vil vise sig ved feber, smerter eller ildelugtende udflåd.

Hos TFP Stork Fertility har vi stort fokus på at minimere alle risici, der er forbundet med IVF- og ICSI-behandling.

Hvad er chancen for graviditet med ICSI-behandling?

Chancen for at blive gravid ved hjælp af en ICSI-behandling afhænger i høj grad af kvindens alder. Hos kvinder, der er mellem 30-39 år, resulterer ca. hver tredje behandlingscyklus i en graviditet.

Scroll to Top