Endometriose

Endometriose er en kronisk, godartet lidelse, som forekommer hos kvinder i den fertile alder. Ved endometriose sætter livmoderslimhindelignende væv (med. endometrium) sig fast på et eller flere organer. Der kan f.eks. forekomme endometriose i livmoderen, æggelederne, æggestokkene, bughinden, tarmen og blæren. Disse vævsområder, der kan kaldes endometriosevæv vokser og kan bløde således, at der opstår betændelse i vævet og med tiden dannes arvæv. Disse vævsforandringer vanskeliggør befrugtning og fastsættelse af det befrugtede æg.

Hvilke årsager er der til lidelsen endometriose?

Årsagerne til endometriose er ikke entydigt klarlagt. Der findes forskellige teorier om, hvordan vævsforandringerne opstår. Bl.a. kan nævnes:

  • Dele af livmoderslimhinden føres ned i underlivsorganerne, idet menstruationsblodet løber bagud (retrograd menstruation).
  • Dele af livmoderslimhinden føres ud via blodet og lymfekarrene.
  • Genetiske faktorer, som udløser vævsforandringer.
  • Fejlfunktion i immunsystemet.
  • Miljøpåvirkninger, især miljøgifte som PCB, DDT og dioxiner, der påvirker det endokrine system.

På grund af de mange forskellige symptomer og det komplekse forløb af endometriose er det nærliggende at mene, at der ikke er en enkelt årsag til, at tilstanden opstår. Man antager derimod, at det er et samspil af forskellige faktorer, der er årsag til lidelsen.

Hvordan behandles endometriose?

For ufrivilligt barnløse endometriosepatienter findes der to grundlæggende behandlingsmuligheder. Ved mild endometriose og passage i æggelederne kan man foretage insemination. Ved svær endometriose og/eller aflukkede æggeledere fortager vi reagensglasbehandling. Hos nogle kvinder er det nødvendigt med en operation, hvor alt synligt endometriosevæv bliver fjernet. Før fjernelse af endometriosevævet skal der foretages en grundig diagnostik, der typisk består af en kikkertundersøgelse. Finder man endometriose skal operationen foretages på en gynækologisk afdeling med ekspertise i endometriose.

Endometriose – tal og fakta

Det skønnes, at 7-15 % af alle kvinder i den fødedygtige alder har endometriose, heraf mange uden en diagnose.

Man regner med, at der hvert år kommer 40.000 nye tilfælde af endometriose til.

Ofte opdages endometriose ikke igennem længere tid – i gennemsnit går der seks år fra de første symptomer til en diagnose.

Endometriosepatienter inddeles i infertile patienter med en fertilitetsforstyrrelse på grund af sygdommen og smertepatienter, som ikke er ufrivilligt barnløse, men som lider under de fysiske symptomer af sygdommen.

Scroll to Top