Politik for persondata

Politik for databeskyttelse af personlige oplysninger

Danfert & Stork Fertilitetsklinik er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vi er dataansvarlig og tager sikkerheden af dine personlige oplysninger meget alvorligt og overholder strengt reglerne jf. databeskyttelseslovningen. Personoplysninger indsamlet og behandles kun, hvis det er nødvendigt. Vi overfører uden ingen omstændigheder indsamlede data til en tredjepart uden retslig grundlag.

Denne politik beskriver, hvilke oplysninger vi indsamler til hvilket formål, og hvordan vi håndterer og behandler disse data. Vi forbeholder os ret til at tilpasse vores databeskyttelsespolitik fra tid til anden, så den afspejler vores aktiviteter for at opfylde de aktuelle lovkrav. Vær derfor opmærksom på, at en opdateret databeskyttelseserklæring kan være gældende, hvis du besøger dette websted igen.

Hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger, eller hvordan du kan udøve dine rettigheder, bedes du kontakte os.

Danfert & Stork Fertilitetsklinik’s danske klinikker er: XXXXXX

Hvis du har spørgsmål om vores privatlivspolitik eller ønsker at sende en anmodning, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller Regional General Manager kontaktes via:

St. Kongensgade 40G, 1.sal

1264 København K

Telefon:
+45 70 60 60 90

Mail:
XXXX

Website:
https://storkklinik.dk/

1. Vi behandlinger dine oplysninger ud fra følgende retsgrundlag

Samtykke (Artikel 6, stk. 1 litra, GDPR) – hvor du har givet dit udtrykkelige samtykke til, at vi må bruge (behandle) dine personoplysninger til at levere oplysninger til Danfert & Stork Fertilitetsklinik, dets tjenester, aktiviteter, nyheder og til markedsføringsformål. Vi vil altid bede om dit samtykke, før vi behandlinger dine personoplysninger, og du kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, som du tidligere har givet, kan du også gøre dette ved at kontakte os pr. post eller mail.

Udførelse af en kontrakt (article 6, paragraf 1 litra b & artikel 9, stk. 2 og h, GDPR), som omfatter behandling af visse personoplysninger, herunder særlige kategorier af personoplysninger, for at opfylde en kontrakt med dig med henblik på at levere vores behandlingstjenester, herunder udstedelse af recepter, kommunikation med andet sundhedspersonale, hospitaler eller laboratorier eller levering af oplysninger til dig; eks. Administration af jobansøgninger, medarbejdere og som entreprenør og underleverandør.

I henhold til vores juridiske forpligtelser (artikel 6, stk. 1 litra c, GDPR) – andre love og regulativer kræver, at vi indsamler, bruger eller deler oplysninger – hvilket betyder, at vi har en juridisk forpligtelse til at foretage dette. Disse tilfælde omfatter eksempelvis:

At opfylde vores juridiske forpligtelser i henhold til fertilitetslovgivningen, EU’s databeskyttelsesregler og patient/sikkerhedsmyndigheder, når vi yder fertilitetsbehandling til patienter, den danske autorisationslov, den danske sundhedslov, aftalen om speciallægehjælpe og den danske bekendtgørelse om humane væv og celler (jf. Vævsloven).

Overholder den eksisterende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning.

Til at identificere dig, når du kontakter os.

At kontrollere nøjagtigheden af de data, som vi har om dig.

I dine vitale interesser (artikel 6, stk. 1, litra d, GDPR) – Vi kan bruge dine personlige oplysninger uden dit samtykke, hvis vi emner, at det er i dine interesser at gøre det. Med andre ord, vil brugen af dine oplysninger på denne måde forhindre eller reducere enhver potential skade for dig.

Vores legitime interesser (artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR) – Danfert & Stork Fertilitetsklinik har en legitim interesse i at bruge dine personlige oplysninger, når du kontakter os eller anmoder om oplysninger fra os, og disse oplysninger vil blive brugt, indtil du bliver vores patient, hvor vi har en juridisk forpligtelse til at behandle dine oplysninger for at levere vores behandlinger

Som udgangspunkt behandler vi ikke personoplysninger ved udførelse af en opgave i offentlighedens interesse

Danfert & Stork Fertilitetsklinik følger til enhver tid databeskyttelsesreglerne og har implementeret tekniske og organisatoriske foranstaltninger i sine forretningsprocesser for at beskytte dine data og har forpligtet sine medarbejdere til fortrolighed. Vi behandler eller overfører ikke data til en tredjepart uden et lovligt grundlag. Dine personlige data slettes straks efter at formålet og retsgrundlaget for opbevaring er udløbet. Obligatoriske og lovbestemte bestemmelse, navnlig sundheds-, skatte- og handelsretslige opbevaringsperioder, forbliver upåvirket. Hvis vi anvender tjenesteudbydere med artikel 26 og 28, GDPR, samt databeskyttelsescertificeringer og EU’s standardkontraktklausuler.

Du kan finde yderligere oplysninger om databehandling nedenfor. Hvis det er relevant, bedes du også læse databeskyttelseserklæringerne fra vores tjenesteudbydere.

Følsomme personoplysninger

Følsomme data er bl.a.: Sundhedsdata (fx data fra din lægejournal, testresultater, prøver, røntgenbilleder, scanningsresultater osv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold. Vi bruger dine data til følgende formål:

For at undersøge, diagnosticere og behandle dig

At udarbejde lægeerklæringer

Udarbejdelse af attester til myndigheder, forsikringsselskaber, osv.

Kommunikation med eller henvisning til andet sundhedspersonale, læger, hospitaler eller laboratorier.

Medicinordrer, herunder udstedelse af recepter

Rapporter til lovpligtige kliniske databaser

Indberetning af laboratorieprøver til hospitalslaboratorier

Fakturering

Overholder eksisterende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, den danske databeskyttelseslov og anden relevante sundhedslovgivning, fx den danske autorisationslov, sundhedsloven, aftalen om speciallægehjælp og bekendtgørelsen om humane væv og celler.

Behandling af forespørgsler vedrørende inspektioner, klager og/eller statistisk/forskning. Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger; vi vil dog ikke kunne undersøge, diagnosticere eller behandle dig uden disse oplysninger.

2. Anvendelse af databehandling hos tredjeparter

Danfert & Stork Fertilitetsklinik bruger flere betroede tredjeparter til at levere vores tjenester. Disse personoplysninger kan blive behandlet og opbevaret af vores databehandlere, som opbevarer dem på vores vegne og på grundlag af vores instruktioner i overensstemmelse med databeskyttelsesaftaler. Vores databehandlere er bl.a.:

DMDC (Formatex)

FocalScope

MD Consent (Fertility Consent)

Edudip (webinarer)

Survey Monkey (tilfredshedsundersøgelse)

Da nogle af vores kontorer og betroede tredjeparter er placeret uden for EU, kan der dog være tidspunkter, hvor dine oplysninger kan blive overført, videregivet eller behandlet i et andet land (fx Storbritannien). Hvis du befinder dig i EU, bruger Danfert & Stork Fertilitetsklinik mekanismer såsom EU’s Standardkontraktbestemmelser til at overføre dine oplysninger til andre lande i EU.

3. Dine rettigheder i forbindelse med dine personlige oplysninger

Danfert & Stork Fertilitetsklinik behandler kun dine personlige oplysninger i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til adgang, rettelse, sletning og begrænsning af behandlingen af dine personlige oplysninger. Derudover har du ret til at få overført oplysninger, ret til at ikke at blive underlagt en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, og ret til at trække dig tilbage. Lovligheden af behandlingen tilbagekaldes dog ikke med tilbagevirkende kraft. Desuden har du ret til at klage til Danfert & Stork Fertilitetsklinik eller den ansvarlige tilsynsmyndighed for databeskyttelse.

Hvis du ønsker at kommentere på de dine rettigheder eller har spørgsmål vedførende vores behandling af personoplysninger, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige via e-mail eller post.

4. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som vi har brug for, for at opfylde ovenstående formål. I henhold til den danske bekendtgørelse om væv og celler, er vi dog forpligtet til at opbevare disse i mindst 30 år efter den seneste registrering i den medicinske journal. Der kan være tilfælde, hvor vi er forpligtet til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, fx i forbindelse med en klage eller en erstatningssag. I så fald opbevares oplysningerne, indtil sagen er afsluttet.

5. Kontaktoplysninger

Hvis du kontakter os (fx via e-mail, telefon, osv.), giver du dit samtykke til behandling af dine indsendte data (herunder fx navn og mailadresse) i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR med henblik på at besvare dine anmodning og kontakte Danfert & Stork Fertilitetsklinik. Det kan være nødvendigt at videresende dine kontaktoplysninger internt til den relevante afdeling for at få passende svar. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Behandlingen af personoplysninger finder sted på grundlag af en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, GDPR, og, hvor det er relevant, artikel 6, stk. 1, litra b, GDPR for (præ)-kontraktlige foranstaltninger.

6. Eksterne links

Bemærk venligst, at denne politik kun gælder for virksomhedens vigtigste websider (dvs. dem på https://storkklinik.dk/), hvor databehandlingen er vores ansvar. Vi er ikke ansvarlige for fortrolighedspolitikker og praksis på andre hjemmesider og apps (selv om du får adgang til dem via links, som vi stiller til rådighed) og stiller dem udelukkende til rådighed for din information og bekvemmelighed. Tjek venligst deres politikker, før du indsender personlige oplysninger; din videregivelse af personlige oplysninger til tredjepartswebsteder sker på egen risiko. Hvis vi bliver opmærksomme på lovovertrædelser, der involverer disse eksterne links, vil de blive slettet med det samme.

7. Cookies

Du kan indstille din browser til at afvise alle eller nogle af browsercookies eller til at advare dig, når websteder sætter eller får adgang til cookies. Hvis du deaktiverer eller afviser cookies, skal du være opmærksom på, at visse dele af dette websted kan blive utilgængelige eller ikke fungere korrekt. Du kan finde flere oplysninger om de cookies, vi bruger, i vores Cookiepolitik (kun tilgængelig på engelsk).

Vores websted bruger også følgende links fra tredjeparter: LinkedIn, Facebook Pixel, Google Maps, Google Tag Manager og Google AdWords til sporing og optimering af konvertering, målgruppe-retargeting, dynamiske annoncer til tidligere besøgende på vores websted ved reklamer og interaktive kort, når de bruger webstedet. Der indsamlet ingen brugeridentificerbare data.

Du kan finde flere oplysninger om disse webstedernes indsamling og brug af data samt om dine rettigheder i deres relevante databeskyttelseserklæringer:

www.facebook.com/about/privacy/

www.facebook.com/settings/

www.google.de/intl/de/policies/privacy/

www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

www.linkedin.com/legal/privacy-policy

8. Online arrangementer

Til vores online arrangementer bruger vi tjenesteudbyderen edudip.com. Afhængigt af den valgte dato vil dine data for tilmelding til onlinearrangementet blive brugt til at organisere arrangementet samt til statistisk evaluering. Vi kan kontakte dig telefonisk hvis du har givet dit samtykke til dette eller pr mail for at få feedback efter arrangementet. Hvis du ikke ønsker at blive kontaktet, bedes du give os besked herom. Tilmelding til et arrangement er ikke bindende og medfører tikke automatisk en retshandel, og du kan annullere din tilmelding til et planlagt arrangementet via linket i bekræftelsesmailen. Dine data slettes fra systemet efter ca. 30 dage. Edudips privatlivspolitik kan findes på:
www.edudip.com/en/datenschutz

 

9. Vurdering af kvaliteten af vores tjenester
Med jævne mellemrumsender vi dig undersøgelser for at måle din vurdering af vores tjenester. De svar, du giver, vil være anonyme og bruges til at forbedre kvaliteten af vores tjenester. Vi bruger en ekstern tredjepart til at gennemføre vores kundetilfredshedsundersøgelser.

 

Gældende fra 01-04-2022

Scroll to Top