Risici ved fertilitetsbehandling

Graviditet uden for livmoderen:

De befrugtede æg (embryoner) kan sætte sig fast uden for livmoderen. Selv når det befrugtede æg opsættes i livmoderen, kan der forekomme graviditet uden for livmoderen. Takket være de hyppige undersøgelser under fertilitetsbehandlingen, vil en graviditet uden for livmoderen blive opdaget og behandlet på et tidligt tidspunkt.

Risikoen for en spontan abort er relateret til kvindens alder. Hos yngre kvinder er risikoen 10 – 15 %, hvor den hos kvinder omkring 40 år er ca. 40%. Dette kan skyldes, at kromosomerne i det befrugtede æg eller udviklingen af fosteret ikke er normalt. Men i mange tilfælde finder vi desværre ikke en forklaring. Risikoen for spontan abort ved fertilitetsbehandling (IVF) er lidt højere end risikoen ved spontane aborter.

Hvilke risici er der for barnet ved en fertilitetsbehandling?

Ved graviditeter, der er opnået på naturlig vis, ligger risikoen for misdannelser mellem 2 % og 7 %. Undersøgelser viser, at denne risiko hverken er større eller mindre ved en IVF-graviditet. Nyere forskning peger i retning af, at fertilitetsbehandling med mikroinsemination (ICSI) indebærer en let øget risiko for overførsel af genetiske fejl fra forældrene til barnet. Hos 3-5 % af de mænd, der har en svært nedsat sædkvalitet, skyldes denne tilstand i nogle tilfælde et arveligt gen, således at et barn, der kommer til verden ved hjælp af ICSI, muligvis vil arve nedsat sædkvalitet.

En meget lille andel (1-2 %) af de infertile mænd er desuden bærere af et arveligt gen for cystisk fibrose, som ved en ICSI, ligeledes kan overføres til barnet. Derfor anbefaler vi en genetisk rådgivning og evt. en undersøgelse af arveanlæggene før fertilitetsbehandling. I vores klinikker ser vi altid på din individuelle situation og rådgiver dig grundigt om de diagnostiske og behandlingsmæssige muligheder for at øge dine chancer for et barn.

Den rigtige tilgang til din fertilitetsbehandling

Scroll to Top