Nedfrysning af æg - social freezing

Social freezing tilbydes til kvinder, der af private eller arbejdsmæssige grunde ikke kan eller vil søge at opnå graviditet på det pågældende tidspunkt. Ved social freezing fryses kvindens æg ned med henblik på anvendelse til at opnå graviditet på et senere tidspunkt.

Hvorfor er nedfrysning af æg hensigtsmæssig?

Kvinder fødes med deres æg – typisk omkring 1 million. Der dannes ikke flere æg i løbet af kvindens liv. Vi kalder antallet af æg i æggestokken for kvindens ægreserve. Ægreserven bliver mindre år for år, da æggene går til med tiden. Til hver ægløsning ’anvendes’ ca. 1000 æg, selvom oftest kun ét modnes til ægløsning. Når kvinden ikke har flere æg tilbage, går hun i overgangsalderen. Der er desværre ikke noget, vi kan gøre aktivt for at stoppe tabet af æg. Livsstilsfaktorer kan dog være med til at accelerere dette tab – f.eks. rygning.

Kvindens alder har også indflydelse på æggenes kvalitet. Som tommelfingerregel gælder, at sandsynligheden for misdannelser, graviditetskomplikationer og spontane aborter øges fra 35-års alderen samtidigt med, at sandsynligheden for at blive gravid reduceres.

Nedfrysning af æg kan øge chancerne for graviditet på et senere tidspunkt, idet der udtages og opbevares sunde æg så tidligt som muligt.

Hvordan forløber nedfrysning og anvendelse af ubefrugtede æg?

Nedfrysning og anvendelse af ubefrugtede æg foregår i 4 trin:

1. Hormonstimulation

Kvinder modner som regel ét æg per cyklus. I æggestokken ’kæmper’ knap 1000 æg om at blive modnet hver måned i en normal cyklus. Målet ved hormonstimuationen er at modne omkring 10-15 æg, så vi får flere, vi kan fryse ned. Dette opnås ved at stimulere med et follikelstimulerende hormon (FSH). Stimulationen varer 10-12 dage og følges med scanninger hos vores fertilitetslæger. Når ægblærerne, der omgiver æggene, har den rette størrelse, så er æggene ved at være modne og klar til ægudtagning. For at gøre klar til ægudtagning tages en ægløsende sprøjte (ovitrelle eller gonapeptyl).

2. Ægudtagning

En ægudtagning foregår i lokalbedøvelse ved hjælp af en tynd nål, der føres op igennem vagina. Denne procedure tager typisk 15-20 minutter.

3. Nedfrysning og opbevaring

De udtagne æg fryses ned ved minus 196 °C og kan i denne tilstand lagres sikkert i årtier. Jo flere æg der lagres, desto større er chancen for at blive gravid.

4. Befrugtning

Hvis det senere viser sig, at der ikke kan opnås graviditet på naturlig vis, kan man gøre brug af de nedfrosne æg. Disse befrugtes med sæden fra partneren eller fra en sæddonor i laboratoriet og oplægges derefter i livmoderen.

Hvor mange æg skal der udtages?

Nedfrysning af æg øger sandsynligheden for en senere graviditet, men den kan ikke garanteres. For at øge chancerne yderligere sker der som regel nedfrysning og opbevaring af flere æg. Jo ældre kvinden er på tidspunktet for nedfrysningen af æggene, desto mindre er sandsynligheden for en senere graviditet, da ægkvaliteten allerede er reduceret. Derfor anbefaler vi at nedfryse ubefrugtede æg før 35 års alderen.

Hvor mange æg skal der udtages?

Nedfrysning af æg øger sandsynligheden for en senere graviditet, men den kan ikke garanteres. For at øge chancerne yderligere sker der som regel nedfrysning og opbevaring af flere æg. Jo ældre kvinden er på tidspunktet for nedfrysningen af æggene, desto mindre er sandsynligheden for en senere graviditet, da ægkvaliteten allerede er reduceret. Derfor anbefaler vi at nedfryse ubefrugtede æg før 35 års alderen.

Risici og bivirkninger ved nedfrysning af æg

Ifølge flere undersøgelser er der omtrent den samme risiko forbundet med stimulation med henblik på Social Freezing som der er ved stimulation og ægudtagning til IVF behandling.

De lægemidler, der rutinemæssigt bruges til hormonstimulation, er generelt effektive og sikre. Som med mange lægemidler er der dog bivirkninger forbundet med deres anvendelse. Disse opleves ikke af alle, selvom nogle er mere almindelige end andre.

OHSS (ovariel hyperstimulations syndrom) er en potentielt alvorlig komplikation af kontrolleret ovariestimulation. Mild OHSS er almindelig og bliver normalt bedre alene med tiden. Mere alvorlige tilfælde kræver specialistbehandling og kan kræve indlæggelse på hospitalet. Ægudtagningen er en rutinemæssig del af hver IVF cyklus. Mens det er almindeligt at opleve mild smerte efter ægudtagningen, er svær smerte usædvanlig. Hvis de små blodkar på æggestokken beskadiges af ægudtagningsnålen, er der en chance for, at blødning kan forekomme. Denne blødning er normalt mindre og stopper igen. Der er en lille risiko for bækken- eller ovarieinfektion efter en ægudtagningen. Sjældent kan der være skader på æggestokkene eller andre organer i underlivet og bækkenet.

Scroll to Top